Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Audio

 • URUFATIRO RURACYARIHO (Igice cya 1)-Apostle Dr Paul GITWAZA
 • INYIGISHO KU BWENGE,UBWENGE BW’ISI PART II - Apostle Dr Paul Gitwaza
 • INYIGISHO KU BWENGE,UBWENGE BW’IJURU PART III - Apostle Dr Paul GITWAZA
 • INYIGISHO KU BWENGE,UBWENGE BW’IJURU PART IV - Apostle Dr Paul GITWAZA
 • INYIGISHO KU BWENGE,UBWENGE BW’IJURU PART II
 • INYIGISHO KU BWENGE,UBWENGE BW’IJURU PART I - Apostle Dr Paul GITWAZA
 • INYIGISHO KU BWENGE,ICYO DUSABWA KUGIRANGO TWAMBUKE PART II - Apostle Dr Paul GITWAZA
 • INYIGISHO KU BWENGE,ICYO DUSABWA KUGIRANGO TWAMBUKE PART I - Apostle Dr Paul GITWAZA
 • YESU AJYANWA MU RUSENGERO - Apostle Dr Paul GITWAZA
 • NTACYO SATANI ATAKOZE ARIKO YESU YARAVUTSE PART I - Apostle Dr Paul GITWAZA
 • ABASHAKANYE MURI IKI GIHE CY’ITERAMBERE PART II - Apostle Dr Paul GITWAZA