Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Apostle Elijah DIALLO

  • KUBA UMUGARAGU PART II - Pastor Elijah DIALLO
Ese wizerwa bingana iki part 2 - Apostle Elijah DIALLO
Share on
Ese wizerwa bingana iki part 1 - Apostle Elijah DIALLO
Share on
Ukwera!
Share on
Imana igiye gushyira ho iherezo kukutagira icyo ukora mu murimo w’Imana Part 2 by Diallo -->
Share on
Haguruka ukore Igice cya 2
Share on
KUBA UMUGARAGU PART II - Pastor Elijah DIALLO
Share on