Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Apostle Philip IGBINIJESU

Itorero rifite itegeko ryo guhindura isi ( Igice cya 1)-Apostle Philip IGBINIJESU
Share on
ITORERO RIFITE ITEGEKO RYO GUHINDURA ISI Igice cya 2- Apostle Philip IGBINIJESU
Share on