Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Bishop Dr Bienvenu KUKIMUNU

Isengesho ry’ubutwari - Bishop Dr Bienvenu KUKIMUNU
Share on
LA PRIERE D’AUTORITE - Bishop Dr Bienvenu KUKIMUNU
Share on
UMWAKA WA YUBILE Igice cya 2
Share on
UMWAKA WA YUBILE Igice cya 1
Share on