Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Bishop Constantin GASORE

Uburyo Imana yahindutse umubyeyi - Bishop Constantin GASORE
Share on
Hejuru y’ingaruka zo kutumvira
Share on
HEJURU Y’IMBARAGA ZO KUTUMVIRA- Bishop Constantin GASORE
Share on