Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Abigisha » Bishop Dr Fidèle MASENGO » Texte » Igipimo nyacyo cy’ubukristo:Imbuto
Igipimo nyacyo cy’ubukristo:Imbuto

Matayo 7:16-18 - "Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z’umutini ku gitovu?

Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n’igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza".

Igi rizima n’igi ripfuye bayatandukanya barebye ibiyavamo. Kandi kugirango umenye ibiva mu igi urarimena. Ni ko bimeze no ku bakristo, umukristo mwiza areberwa ku mbuto yera. Ushatse kumenya neza ubukristo bw’umuntu, wegera abamwegereye, ukabaza ibimuvamo: mu mvugo, imyitwarire,....Kureba impano z’Umwuka ukemeza ko umuntu ari umukristo n’ukwibesha bidasubirwaho kubera ko Bibiliya ivuga ko "Ubukristo bupimirwa ku mbuto".

Hari ibintu 4 nize ku mbuto:

1) Buri mukristo yera imbuto z’umwuka cg iza kamere. Abagalatiya 5:19- 22. "Dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n’iby’isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga no kwangana no gutongana, n’ishyari n’umujinya n’amahane, no kwitandukanya no kwirema ibice, no kugomanwa no gusinda, n’ibiganiro bibi n’ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk’uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw’Imana".

"Ariko rero imbuto z’Umwuka ni urukundo n’ibyishimo n’amahoro, no kwihangana no kugira neza, n’ingeso nziza no gukiranuka, no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana".

2) Imbuto umukristo yera nizo zigaragaza uwo ariwe. Niyo mpamvu umwe bamwita umusambanyi kandi asenga, ahanura, ashumbye Itorero. Undi bakamwita umurozi, ari umu Pastori,...undi bakmwita Murokore nta nshigano agira mu Itorero.

3) Umukristo ushatse gutera imbere mu bukristo ahindura imbuto yera. Ushoboye guhindura imbuto, uba ugeze ku bintu bikomeye mu gipimo cy’ubukristo.

4) Umukristo wera imbuto nziza wese arasabwa kuzongera zikaba ninshi (Yohana 15:5). Kongera urukundo, ingeso nziza, ubugwa neza...nibyo dusabwa.

Uno munsi wisuzume.

Umunsi mwiza kuri twese!

Dr Fidèle MASENGO, Umushumba Foursquare Gospel Church Kimironko masengof@yahoo.fr

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza