Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Abigisha » Bishop Dr Fidèle MASENGO » Texte » Ijambo ryateguwe n’umusomyi
Ijambo ryateguwe n’umusomyi

Matayo 16:18 - Nanjye ndakubwira nti ’Uri Petero, kandi nzubaka Itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y’ikuzimu ntazarishobora.’

Natangiye kuvuga ku mutwe w’ijambo witwa ngo "Itorero rya Kristo mu mugambi w’Imana". Nabanje mvuga icyo Itorero ritari. Naje no kuvuga icyo Itorero risobanura ndetse n’impamvu ari ngombwa ko buri Mukristoagira Itorero.

Uno munsi nifuje kubagezaho inyigisho yateguwe n’umwe mu bantu basanzwe bakurikirana inyigisho nyuza ku rubuga. Impamvu mpisemo kuba ariyo mbagezaho n’uko ihuye cyane n’isomo narinabateguriye. Dore inyandiko ye uko ivuga:

Muraho pastor. Thème y’Itorero ko iradufasha cyane aho turi. May God bless you.

Nifuje kugira contribution natanga kuri iyo thème. Itorero ririmo uburyo bubiri:

1. Itore nka Institution. Iri twashaka twarivuga ku bwinshi tuti Amatorero, kuko ni menshi. Ni organisations z’abakristo basengera hamwe, bazwi, baziranye(membership). Basengera ahantu hazwi mugihe runaka.

2. Itorero nka communauté y’abizera Yesu. Iri Torero ni rimwe, ntabwo ari menshi. Iri Totero rigizwe n’abantu bose bizera Yesu byukuri bo mubihe byose. Niryo ryitwa "umubiri wa Kristo". Niryo Yesu yavuze ko azaryubaka ku rutare n’amarembo y’ikuzimu ntashobore kurisenya. N’iryera n’abarigize bose n’abera. Ubu buryo bubiri bw’Itorero burakenewe, buruzuzanya ariko buranatandukanyeho buke:

1. Abamembres b’itorero rya intitution barazwi bari kuri liste ya Pastor, abamembres b’Itorero ry’umubiri wa Kristo ntibazwi, banyanyagiye muma institutions yo mubihe byose, Imana niyo ibazi.

2. Umuntu ashobora kuba muri institution ariko atari uwera, tout comme yaba uwera nta institution abarizwamo. Ariko nibyiza ko umukristo wese agira institution abarizwamo kuko bimufitiye akamaro gakomeye nk’uko wabivuze muri post yawe.

3. Ama institution niyo ashinzwe kwereka abantu inzira y’agakiza kw’isi ariko abayarimo siko bose bakijijwe.

Iyi niyo contribution yanje kuri iyi thème (...)

Thank you and may God bless you once again. Shalom shalom. ML

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza