Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Abigisha » Bishop Dr Fidèle MASENGO » Texte » ITORERO RYA KRISTO MU MUGAMBI W’IMANA (2)
ITORERO RYA KRISTO MU MUGAMBI W’IMANA (2)

Matayo 16:18 - Nanjye ndakubwira nti ’Uri Petero, kandi nzubaka Itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y’ikuzimu ntazarishobora.

Ejo natangiye kuvuga ku ijambo nise "Itorero rya Kristo mu mugambi w’Imana". Natangiye mvuga ko Itorero atari inyubako. Uno munsi ndakomeza iyo nyigisho mvuga ko Itorero atari izina (Denomination), atari n’umuntu runaka.

# 2. ITORERO NTABWO ARI IZINA RIHABWA! Incuro ninshi abantu bimukiye mu mahanga bajya bambwira ngo hano hari amatorero menshi none uduhitiremo rimwe muri aya mazina. Nkunze kubabwira ko uhitamo Itorero atibanda ku izina rifite. Itorero rirenze izina. Nasanze amatorero menshi apfanye amazina!

Abantu benshi bashinga amatorero muri iki gihe batinda cyane ku mazina ari "marketable" (utuzina twiza tubamamaza). Nyamara siko byakagombye kumera. Bakagombye gutinda ku nyigisho(doctrine). Ndetse n’abahitamo amatorero bakagombye kumenya doctrine yayo aho gukurikira izina n’umuntu.

Umugore watangiye Itorero rya Foursquare bamubajije izina ry’Umurimo yarimo atangira arababwira ati Imana ntiyampaye izina ariko yampaye ibintu bine bingana kd bifite uburemere bumwe ngomba kubwira abantu. Ati ibyo ni ibikurikura:

1. YESU umucunguzi; 2. YESU umukiza w’Imibiri; 3. YESU Umubatiza w’Umwuka; 4. YESU Umwami uzaza.

Abo yabibwiye ati si ngombwa ko dushaka irindi Zina ry’Itorero. Ng’uko uko baryise Fourquare Church (Ugereranyije mu Kinyarwanda Itorero ryamamaza ubutumwa bw’ibintu bine bingana). Izina ntiryari ngombwa. Muri make yarababwiye ngo aho gutinda ku izina mwitwararike ku butumwa mpawe tugomba kuvuga.

Igikenewe s’amazina n’ubutumwa Itorero rivuga. Muri iyi minsi usanga amatorero afite amazina ahabanye nayo. Itorero rikitwa igicumbi cy’amasengesho batajya biyiriza na rimwe...rikitwa imbaraga zikiza ntawe urahakirira...n’andi menshi muzi...adasa n’abayitwa.

#3. ITORERO NTABWO ARI IRY’UMUNTU

Muri iyi minsi amatorero asa n’imishinga y’abantu. Nasanze muri iki gihe abantu benshi (ariko si bose) batangira amatorero nta yerekwa bafite ryihariye, nta butumwa bwihariye bahawe, nta mutwaro wihariye bazanye ahubwo bagamije gusa gutangiza ayabo mazina, iyabo mishinga, "kubaka ayabo mami" Iyo ubajije uwatangiye Itorero icyo yagaye mu ryo yarimo...umwihariko w’Itorero yatangiye ugereranyije n’asanzweho, akenshi urakibura.

Niko binameze mu batangira za Ministeres z’ivugabutumwa. Abantu batatu baririmbye neza bikura mu bandi ngo nabo batangize Ministeri yabo....! Bigezweho gutangira ibyacu! Nyamara koko akenshi ni ibyacu ninayo mpamvu bidakura ngo byaguke bigere kure hatari mubo tuvukana, babyara bacu, abo tuvuga ururimi rumwe gusa! Itorero si iryacu...ni irya Nyiraryo!

Abantu kuko batangiye amazina yabo...imishinga yabo...bakora statuts bipimiraho, bidoderaho! Amenshi ashirana n’abayatangije...cg agashyira bakihibereye! Bahora muri insecurite kuko yubakitse nabi! Uzamukanye impano baramwikanga...batinya ko nawe atangira nk’uko batangiye. Iyerekwa nyaryo ry’umurimo rirenga izuru ry’uwarihawe...rireba imyaka myinshi iri imbere..ibinyejana....rirenga imbibi z’imiryango, imbibi z’indimi, imbibi z’ibihugu! Ntituribanamo gusa na bene wacu...ntiritangizwa gusa na bene wacu mu mahanga....riragutse kuko riri mu mugambi wagutse!

Wowe usomye iyi nyigisho ufate umwanya usengere Itorero risubire ku rufatiro. Ibuka Matayo 16:18!

Fidèle MASENGO, Foursquare Church Kimironko masengof@yahoo.fr

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza