Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » Abigisha » Bishop Dr Fidèle MASENGO » Texte » URU RWANDIKO RUZASOMERWE ITORERO
URU RWANDIKO RUZASOMERWE ITORERO

Abakolosayi 4:12-18

Epafura mwene wanyu arabatashya, na we ni imbata ya Kristo Yesu ibarwanira iteka ikabasabira, kugira ngo muhagarare mushikamye kandi mutunganye rwose, mumenya neza mudashidikanya ibyo Imana ishaka byose.

Ndi umugabo wo kumuhamya yuko abagirira umwete mwinshi, mwebwe n’ab’i Lawodikiya n’ab’i Hiyerapoli.

Luka umuvuzi ukundwa, na Dema barabatashya.

Muntahirize bene Data b’i Lawodikiya, na Numfa n’Itorero ryo mu nzu ye.

Uru rwandiko nimumara kurusomerwa ruzasomerwe n’Itorero ry’i Lawodikiya, namwe muzasome uruzava i Lawodikiya. Kandi muzabwire Arukipo muti "Ujye urinda umurimo wo kugabura iby’Imana wahawe ku bw’Umwami wacu, uwusohoze."

Uku ni ko gutashya kwanjye Pawulo, kwanditswe n’ukwanjye kuboko. Mwibuke ingoyi zanjye. Ubuntu bw’Imana bubane namwe.

AYA MAGAMBO YANDITSWE NA PAWULO ANGIZEHO IMBARAGA MURI IKI GITONDO.

Abo nkunda mwese kandi nkumbuye ndayabatuye. Nshobora kuzayavugaho mu minsi ya vuba.

Mwene So muri Kristo Yesu.

Dr. Fidele Masengo, Foursquare Gospel Church

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza