Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Audio

  • UBURYO N’IGIHE CYO GUTEGURA NO KOHEREZA ABAYOBOZI B’ITORERO (Igice cya 2) - Dr LAI WILFRED