Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Bishop Laurent MUKWIZA

  • INZIRA WACAMO KUGIRA NGO USABANE N’IMANA PART II - Bishop MUKWIZA
Inzira wacamo kugira ngo usabane n’Imana PART I - Bishop MUKWIZA
Share on
INZIRA WACAMO KUGIRA NGO USABANE N’IMANA PART II - Bishop MUKWIZA
Share on