Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Bishop Marguerite Rwandamura

Kwiringira Uwiteka
Share on
Kugarurirwa ibyiringiro byatakaye
Share on
Amasezerano y’abubaha Uwiteka
Share on