Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Bishop Richard MUYA

Umwuka wera utuganiriza mu gihe cy’akababaro_PART I_ Bishop MUYA
Share on
Turi aba ambassadeurs hano ku isi - Bishop MUYA
Share on
UMUNEZERO W’UWITEKA NIZO MBARAGA ZANJYE
Share on
RAZALO SOHOKA (1)- Bishop Richard MUYA
Share on
IBYIRINGIRO BYACU
Share on
Inzitizi z’ubusabane n’Imana
Share on
UMWUKA WERA UTUGANIRIZA MUGIHE CY’AKABABARO PARTII- BIshop MUYA
Share on
1 | 2