Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Bishop Samedi Théobald

Kuba Inzira y’abadafite inzira! Umuntu udafite uburyo biragoye ko yagira icyo ageraho, ariko abonye uwamufasha akamushyigikira...
Share on