Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Canon Michel KAYITABA

Inshingano z’itorero (Igice cya 1)
Share on
Inshingano z’itorero Igice cya 2
Share on