Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Apostle KWOFIE AMPIAH

Guhagurutsa urubyaro rw’intumwa
Share on
Guhagurutsa urubyaro rw’Intumwa Igice cya 2
Share on
Imbaraga z’umuzuko
Share on