Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Pastor Laurette TANGU

Ni gute wakwitegura kubaka urugo (II)
Share on
Ni gute wakwitegura kubaka urugo (1)
Share on