Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Pastor Fifi CAMERON

Kuva mu byo wari umenyereye winjira mu byo wahamagariwe (1)
Share on
Intambara y’umunsi wo guhaguruka (1)
Share on
Hari icyo wakora mu gihe nk’iki
Share on
Kuva mu byo ari umenyereye winjira mu byo wahamagariwe (2)
Share on
Iyo byananiranye Imana ihamagaza umugore (Igice cya 1) - Pastor Fifi Cameroon
Share on
INTAMBARA Y’UMUNSI WO GUHAGURUKA (Igice cya 2)- Pastor Fifi CAMERON
Share on
IYO BYANANIRANYE IMANA IHAMAGAZA UMUGORE (2)- Pastor Fifi CAMERON
Share on
1 | 2