Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Pastor Jules

Umugambi w’Imana wo kororoka
Share on
Amahirwe ya kabiri
Share on
Amasengesho ni ingirakamaro
Share on
Ishyaka n’umwete mu byo ukora
Share on
Inyigisho ku ivuka rya Yesu
Share on
Ijambo ry’Imana mu ntangiriro z’umwaka
Share on