Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Abigisha » Pastor KARAYENGA Jean Jacques » TEXT » Pastor Jean Jeacques avuga ko kuba mu bihe by’imperuka (...)
Pastor Jean Jeacques avuga ko kuba mu bihe by’imperuka bitavuze gukora ibibi

Ugendeye ku bimenyetso n’ibintu bisigaye bibaho muri iki gihe, ubona ko ibihe bya nyuma byavuzwe muri Bibiliya birigusohora.

Nubwo bimeze bityo, Itorero rifite akazi gakomeye ko kumurika kurushaho no gukomera ku masezerano yaryo. Itorero ryahawe amasezerano akomeye cyane cyane mu bihe by’imperuka, aho Imana yavuze ko izasuka Umwuka wayo kandi ko itorero rizashyirwa hejuru nubwo aribwo umwijima uzaba mwinshi ariko itorero nibwo rizamurika cyane kuko iyo hari umwijima mwinshi, nibwo n’umucyo niyo waba ari mucye umurika ukagaragara.

Pasitori J. Jacques we avuga ko ibyaha byinshi biri gukorwa muri iy’iminsi bakabyitirira iminsi y’imperuka ko ibyo ntaho bihuriye, ahubwo biterwa nuko baba biyita abo bataribo cyangwa batari bisobanukirwa.

Yagize ati”ujya kumva ngo pasitori cyangwa undi muntu ukomeye usanzwe azwi bakoze ibintu bibi ndetse wenda ku mugaragaro, bigafatwa ko ari uko ari mu minsi y’imperuka ntabwo ari byo ahubwo twabigereranya na kwakundi mu makuru berekana umuntu wafashe umwana ku ngufu bagacishiriza bati ni shitani wabiteye.”

Pasitori Karayenga J. Jacques we yemeza ko bitakagombye kwitirirwa satani kuko Satani yahozeho kuva cyera. Kuri we asanga biriguterwa nuko buri muntu arimo akora ibintu bibi agashaka aho abitereka bigatuma abyitirira iminsi y’imperuka cyangwa ko satani ariwe wabiteye.

Pasitori J.Jacques aganira na UBUGINGO.COM,yaravuze ati” umukristo aragwa ati ni minsi y’imperuka, pasitori yakora icyaha nabwo ngo ni minsi y’imperuka” akibaza ikibazo ati” ese iminsi y’imperuka ivuga kugabanuka kw’imbaraga z’Imana cyangwa kugabanuka ku bushobozi bwayo? Cyangwa nta muntu ukijijwe ukwiriye kubaho mu minsi y’imperuka?”

Pasitori J.Jacques mu gusubiza ibyo bibazo we, asanga biterwa n’abantu bifuza kuba abapasitori cyangwa bakanabisaba nyamara igihe cyabo kitari cyanagera maze bamara gufata izo nzego bihaye cyangwa basa naho aribo babyiyise bigatuma bakoreramo ibibi bakanabihemukiramo.

Kuri we asanga mbere yo gufata izo nzego n’inshingano umuntu yakagombye kubanza kumenya uko azabigenza kugira ngo azabashe kuba umucyo aho guhemuka ngo atukishe izina ry’Imana. Nubwo avuga ko harimo abahemukira mu murimo w’Imana bakabyitirira iminsi y’imperuka, pasitori J.Jacques yizera kandi akishimira ko hakiri abahagaze neza kandi bakomeje umurimo w’Imana mu buryo bwiza.

Yagize ati” Itorero rirakomeje kuko mu minsi y’imperuka rifite isezerano ry’ububyutse, bityo muri iy’iminsi si ko abapasitori bose barimo bakora ibibi ahubwo bimeze nko mu gihe cya Eliya Imana iracyibikiye abantu batari bapfukamira baali.”

Pasitori J.Jacques asaba ko abantu bakwiriye kuba maso kandi abamaze guhamagarwa bagatoranywa n’Imana bakwiye kwirinda kugira ngo babashe kumurikira isi muri iy’iminsi umwijima ujyenda uba mwinshi.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza