Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Pastor Kayitesi Marie Jeanne

Abashaka Imana bazayibona!
Share on
Gukunda Imana no kuyikiranukira
Share on
Ntituzatuza kugeza Yerusalemu ihindutse ishimwe! ‘’Yewe Yerusalemu nshyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka kumanywa na nijoro. Yemwe...
Share on
“Ujye usenga kugeza igihe cya kibazo kivuyeho” Pastor Marie Jeanne Kayitesi Abakristu benshi bakunda gusenga bambaza Imana, cyane cyane igihe bari mu makuba, ariko hari...
Share on
“Abakristu bakwiye Kumvira Imana” Pastor Kayitesi Marie Jeanne Mu gitabo cy’Itangiriro harimo inkuru ya Aburahamu, ukuntu Imana yamubwiye kuva mu gihugu cye,...
Share on