Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Rev. Edmon Kivuye

  • Nyuma y’ibyo haba iminsi mikuru
YOHEREJE IRIGUKIZA KANDI RIRAGUTABARA- Reverend Edmon Kivuye
Share on
NAHO BITAVUGWA BYARAJE
Share on
Umwuka Wera niwe nyir’Itorero
Share on
INGORANE ZAWE ZAGIZE INGORANE- Reverend Edmon Kivuye
Share on
HARIHO AMASENGESHO ABUZA ITIRO UMWAMI
Share on
UMWUKA WO KUVUGA INKURU NZIZA (1)
Share on
Umwuka Wera niwe nyiri torero
Share on
1 | 2