Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Ibibazo n’ibisubizo » Haba hazabaho gushakana mu ijuru?
Haba hazabaho gushakana mu ijuru?

Bibiliya iratubwira “Mu izuka ntibarongora kandi ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk’abamarayika bo mu ijuru” (Matayo 22:30). Iki cyari igisubizo Yesu yasubije ku kibazo cy’umugore wari warashakanye n’abagabo benshi mu buzima bwe, ninde bari kuzamushakana mu ijuru (Matayo 22:23-28)?

Uko bigaragara, nta kurongora no gushyingirwa bizaba mu ijuru, ntibivuze ko umugabo n’umugore batazamenyana nibahurirayo, ariko nta mbano wihariye w’abashakanye bazongera kugirana.

Uko bigaragara, nta gushakana bizaba mu ijuru kuko bitazaba bikenewe. Igihe Imana yaremye ugushakana, kwari ukugira ngo ahaze ibintu bimwe na bimwe nkenerwa ku muntu. Bwa mbere yabonye ko Adamu yari akeneye umufasha. “Uwiteka Imana iravuga iti “Si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye”. (Itangiriro 2:18). Eva yari igisubizo ku irungu rya Adamu, ndetse nk’umufasha, umuntu umugenda ruhande kandi uzamugendera ruhande rwe mu buzima bwe.

Ibi siko biri kuko mu ijuru nta rungu rizabayo, nta n’abafasha bazaba bakenewe. Tuzaba dukikijwe n’abizera n’abamarayika benshi cyane (Ibyahishuwe 7:9), ndetse n’ibyo dukenera byose tuzabibona, harimo n’ubufasha dukenera buri munsi.

Icya kabiri ni uko Imana yashyizeho ugushakana kugira ngo abantu bashobore kuzuza Isi. Itangiriro 1:28. Ijuru ryo ntirizuzuzwa no kubyara. Abazajya mu ijuru bazajyayo ku bwo kwizera Yesu Kristo Umwami; nta bandi bazavukira mu ijuru. Muri make nta kamaro ko gushakana mu ijuru ubwo nta kubyara ndetse nta n’irungu bizabayo.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza