Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » Ibibazo n’ibisubizo » Kuki Yesu Kristo yagombaga gupfa?
Kuki Yesu Kristo yagombaga gupfa?

Abantu bibaza impamvu Yesu yanyuze mu rupfu kugira ngo acungure umuntu kandi yari umwana w’Imana ishobora byose!

Usomye ibyanditswe byera muri Matayo 17:22-23, Yesu yabwiye abigishwa be iby’urupfu rwe. Imana yari yarateguye gucungura abari mu isi ibinyujije mu rupfu rw’umwana wayo Yesu Kristo.

Imana ni iyera, kandi ntijya ipfa. None ni gute yari kubigenza ngo icungure umuntu? Igisubizo ni uko uwagombaga kuza mu isi gucungura umuntu yagombaga kuza mu kamero nk’ako umuntu kugira ngo arangize umurimo we.Kandi umuntu agira ibihe bitatu :kuvuka, gukura no gupfa. Yesu Kristo rero ni we wagombaga kubikora agaca muri ibyo byiciro3 kugira ngo asohoze gukiranuka kose.

Yesu Kristo yaravuze ati “ nk’uko umwana w’umuntu ataje gukorerwa , ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi”. Yesu yasaga nushushanya umurimo wari umuzanye mu isi ariko hagaragaramo ukwizera gukomeye.Yesu afite imbaragaga ; Yaravuze ati “ Jyewe na Data turi umwe”- Yohana 10:30. Ni aho yagaragazaga ko afite imbaraga ndetse n’ubushobozi bwo gukora mu mwanya Se( Imana). “Ni ukuri, ni ukuri, ndababwira yuko umuntu wese wemera Uwantumye ari jye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye n’Uwantumye”- Yohana 13:20 Yesu yagombaga guca mu rupfu gusa kugira ngo yisanishe n’abo yagombaga gucungura. Ibi ntibyigeze bihindura na gato ko ashobora gukora imirimo n’ibitangaza nk’Imana. N’ikimenyimenyi turacyubaha izina rye, ndetse abantu benshi barahindukira kuba abakristo. Aracyakora kandi ntahinduka. Andi mazina y’abakomeye mu isi aramenyekana cyane ariko igihe kikagera bikarangira ariko izina rya Yesu Kristo rihoraho iteka ryose.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza