Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Ibibazo n’ibisubizo » Ni gute wakwitwara nk’abantu b’Imana mu mpinduka (...)
Ni gute wakwitwara nk’abantu b’Imana mu mpinduka z’iterambere?

”Kandi ntimwishushanye n’ab’iki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumunye neza iby’ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose “ Abaroma 12:2

Mu mibereho y’ abantu guteganya ibyo bazageraho mu gihe runaka , gukora cyane hagamijwe kudasigara inyuma mu iterambere. Muri iyi minsi usanga igishishikaje abantu benshi ari ugushaka gusa n’abandi ndetse rimwe na rimwe no kubasumba mu byo babamo.

Uwo niwo mutima w’ ibigezweho mu myambarire, mu migendere, mu mivugire,mu myidagaduro .Usanga abantu benshi cyane cyane urubyiruko rushaka kujyana n’igihe.

Bibiliya yo itugira inama ngo ”ntimwishushanye n’abikigihe“ Ibi ntibivuga ko tutagomba gukoresha ibikoresho cyangwa kwambara imyenda bigezweho, ariko hari igipimo. Igipimo ni :Mumenye neza iby’Imana ishaka. Haba mu myambarire, mu myitwarire, mu myitwarire ,ikintu cyose uzakora ugomba kwirinda icyica itegeko Imana yatanze mu Ijambo ryayo kandi ukirinda ikibangamira abandi kikabagusha.” …Byose turabyemererwa koko, ariko ibitwungura si byose. Ntihakagire umuntu wizirikana ubwe, ahubwo azirikane na mugenzi we” 1Abakorinto10:23-24

Ibanga ryo kumenya ry’uko wakwitwara nk’umukristo nyawe kandi ubukristo bwawe ntubuhungabanwe n’ikintu icyaricyo cyose muri iki gihe ni Ukumenya icyo Imana itegeka ukirinda guca ukubiri na cyo ndetse no kwirinda gukora ibibangamira abandi.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza