Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Ibibazo n’ibisubizo » Ni iki nsabwa nyuma yo kwizera Yesu Kristo?
Ni iki nsabwa nyuma yo kwizera Yesu Kristo?

Iki ni kimwe mu bibazo abantu batari bake bibaza, abandi bakakirengagiza cyangwa bakumva nta nicyo bibabwiye, ariko hari icyo Imana igusaba nyuma yo kwizera Kristo nk’Umwami n’Umukiza w’ubugingo bwawe. Kwizera ni nk’umwana uvutse, aba akeneye kwitabwaho, kugira ngo akure, akagaburirwa, akarindwa, agahabwa byose bikenewe kandi bitandukanye n’ibyo abandi bafata kugira ngo abashe kuba mukuru.

Kwizera nako niko kumeze, kurarerwa, kugakura, umuntu akagera ku rwego rushyitse Imana imushakaho. Pawulo yatangiye yiyita umutukanyi, umuntu mubi, agera aho avuga ko ashaka gukora ibyiza, ibi bikamutanga imbere, ariko yageze ku rwego abwira abantu kugera ikirenge mu cye kuko nawe amaze kukigera mu cya Kristo. Yarangije urugendo yitangira ubuhamya avuga n’ikamba abikiwe.

Nawe rero niba umaze gukizwa, hari ibyo usabwa kuko byonyine ntibihagije. Muri ibyo hari :

1. Kubatizwa mu mazi menshi. Nubwo atari byo bihesha ubugingo ariko usabwa kubikora ni ubuhamya buhamirizako, wizeye utanga ubugingo. Na Yesu yarabikoze ngo atubere ikitegererezo, Matayo:3:13-17. Abamaraga kwihana bose no mu gihe cy’intumwa barabatizwaga.

2. Kwera imbuto, umuntu wese umaze kwizera Yesu Kristo, aba agomba gusa nawe, akera imbuto z’Umwuka wera zitandukanye n’izo yeraga mbere. Yesu yavuze ko abantu abe bazamenyerwa ku mbuto bera. Ntiwavuga rero ko wakijijwe ngo witware uko wiboneye kuko hari imbuto z’uburyo bubiri. Abagalatiya 5:22-26

3. Gukora imirimo yo gukiranuka. Ntabwo ukizwa ngo ube umushomeri mu nzu y’Imana, oya, ugomba gukora imirimo izaguherekeza nyuma y’ubu buzima, kandi ukayikora ukiriho. Yakobo 2:14-

Iyi nyigisho iraguhugurira kumenya ko ukeneye kuba umwana w’Imana niba utarakizwa, niba kandi warakijijwe, ukwiye gusobanukirwa icyo Imana ikwifuzaho nyuma y’aho. Hari n’ibindi byinshi ariko ube ukoze ibyo, ibindi wemerere Umwuka wera azagenda akugira inama kuko niwe mufasha twahawe. Imana iguhe umugisha!!

Innocent Kubwimana!

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza