Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Ibibazo n’ibisubizo » Umukristo akuzwa n’iki?
Umukristo akuzwa n’iki?

“ mumere nk’impinja zivutse vuba, mwifuze amata y’umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza”-1 Petero 2:2

Iyo umwana avutse, yitabwaho cyane n’ababyeyi cyangwa abamurera. Umubyeyi akora uko ashoboye kose akabonera umwana ibyokurya bifite intungamubiri zihagize. N’iyo amaze kuba mukuru , akomeza gushishikarizwa kurya indyo ifite intungamubiri zose kugira ngo atazigera agaragaraho imikurire mibi.

Umukristo nawe akeneye ibimutunga mu rugendo rugana mu ijuru. Akenera gukura mu by’Imana. Intabwe ya mbere yo gukura ni ukwihana ibyaha no kwakira Yesu Kristo nk’umwami- Zaburi 34:9 “ Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho”

Ijambo ry’Imana rigaragaza uko abakiri bato mu Mana bakura. Ibagereranya n’impinja.Impinja z’umwuka zitungwa n’amata y’umwuka ari ryo jambo ry’Imana.

Kugira ngo umukristo akure, agirwa inama yo kubanza kubaka kuri kristo nk’amabuye mazima- 1Petero 2:4

Abubakisha amabuye barayaconga bagakuraho ibice biba bishinyitse bibuza ibuye kwegerana n’ayandi.Abantu b’Imana na bo; Imana igenda ibaconga ngo bashobore gufata neza kuri Kristo kandi bashobore gufatanya n’abandi.

Mbese wowe ntiwaba uri nk’abantu batemera gukosorwa muri kamere yabo batemera gukura? Ukwiye kwemera kuba ibuye rizima ryubakwa kuri Kristo.Wowe wagiriwe ubuntu bwo kumenya Imana ukwiriye kuzirikana ko uri mu bwoko Imana yitoranjirije kugira ngo wamamaze ishimwe ryayo - 1Petero 2:9

Rero; nk’uko buri mwana akenera umuryango wo gukuriramo , no mu Mwuka umuntu wamenye Imana akenera umuryango wo gukuriramo, kandi umuntu akenera abandi ngo ashobore gukura.

Umukristo ugenda ari nyamwigendaho ntashobora kuba umuntu wuzuye mu mwuka. Nk’uko urugingo rucitse ku mubiri rudashobora kubaho, ni ko n’umukristo udafatanya n’abandi adashobora kugira ubuzima bwiza mu mwuka.Ukwiye kugira aho ubarizwa mu itorero kandi ugakoramo umurimo.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

HATANZWE IBITEKEREZO 1 KURI IY'INKURU

Ev. X kuwa 4-06-2015 saa 03:03
 

Ibi bintu ni ukuri lose Imana ihe umugisha uwabyanditse

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza