Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » Ibibazo n’ibisubizo » Umuryango wa gikristo ni iki ?
Umuryango wa gikristo ni iki ?

Abantu benshi babarizwa m’umuryango wa gikristo ariko se ni iki muri make ? Iyo abantu bavuze umuryango wa gikristo, baba bashaka kuvuga ubukristo muri rusange cyangwa abayobozi b’abakristo.

Kuri bamwe, umuryango w’Abakristo wibanda ku bumwe bw’amadini cyangwa imiryango ya gikristo. Iyo ibirori bimwe byitabiriwe n’itsinda runaka, cyangwa iyo amatsinda atandukanye yimeje ikintu kimwe, bifatwa nk’igikorwa cy’umuryango wa gikristo. Uyu umuryango wa gikristo ufatwa nk’ihuriro ry’abantu benshi .

Bisobanuye ni amatsinda angahe y’abakristo wemewe kuba wavuga ko ari umuryango w’abizera? Niba abakarismatike, abamethodiste, n’abepiscopi bitabiriye ibirori , ariko aba Baptista naba Prestibiterie ntibitabire aba akiri umuryango w’abakristo? Cyangwa bivugwa iyo imiryango yose yateraniye igikorwa kimwe, ariko 49% batandukanye ku mahame, ibi se byemerwa ko umuryango w’abakristo.

Abandi bizera ko umuryango w’abakristo ari abayobozi b’aba Kristo. Iyo abapastori bahuriye hamwe, abacuruzi b’abakristo, abanyamusica, cyangwa n’ibindi birangirire iyo bivuze nk’ijambo runaka iryo jwi ubwo rihita rifatwa nk’aho ari umuryango w’abakristo runaka wabivuze. Itangazamakuru cyane niryo ribyibandaho. Urugero: Ikiganiro kimwe cy’amakuru cy’abajije umushumba umwe, maze icyo gitangazamakuru gisubiramo uko yavuze nkaho ari abakristo bose babivuze. Iyo umuyobozi yavuze neza, abakristo benshi barabyemera, kandi iyo imyumvire igahagararira umuryango w’abakristo.

Ubundi buryo bwa kureba umuryango w’ab’abakristo ni ukuba muri ukuba mu bantu benshi bahugurana kumyemerere no kwitoza kwabakristo mu kwizera.

Hari ubwo abigisha b’ijambo ry’Imana baba bari kwigisha ijambo ry’Imana ariko ugasnaga bigize intararibonye z’iby’Imana kuburyo batumva ibyabanyeshuri yewe niyo haba hari agakosa bakaba bamukosora. Ariko ibi sibyo, nkabanyeshuri bashobora kwemera cyangwa ntibemere imyizerere n’indangagaciro z’umukristo nyawe.

Rero umuryango w’abakristo na none ushobora kuwubona muri Bibiliya. Ijambo nyaryo itorero ni ekklesia, mu kigereki bisobanura iteraniro cyangwa guhurira hamwe. Iri jambo rifatwa mu buryo bwa theologia nk’igisobanuro ko ari abakristo bose. mu zindi mvugo bavuga ko ari abateraniye ahantu hamwe babizera.(Ibyakozwe n’intumwa 2:42-47) Bibiliya iduhishurira ko itorero ry’ambere ryamenyekaniye kuburyo bari bariyeguriye inyigisho za Kristo no kubera ukuntu bakundanaga. Mu nshamake Umuryango w’abakristo ni abakunda Kristo bakaba muguterana hamwe. Iyo isi ibirebye ibi biri gukorwa,bazavuga ko turi abakristo koko nibabona dukora nkuko yakoraga.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza