Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Gahunda y umunsi - 22 June 2017
Wifuza kwakira ijambo ry'Imana muri E-mail yawe buri munsi Site under construction

Site under construction

Warning: a technical problem (SQL server) prevents access to this part of the site. Thank you for your understanding.