Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Contact us
Banner

Luc Buntu

  • Profile
  • Ikimpa gukomera
Rya joro
Share on
Ikimpa gukomera
Share on