Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Inyigisho » Joyce Meyer » Mwiringire Urutare Rudahinduka
Mwiringire Urutare Rudahinduka

“Yesu Kristo uko yari ari ejo, n’uyu munsi ni ko ari kandi ni ko azahora iteka ryose.”Abaheburayo 13:8

Muri iy’isi abantu barahinduka kandi nawe ubwawe urahinduka. Amarangamutima n’ibyiyumvo by’umuntu bihora bihinduka, bivuga ngo umuntu ntashobora kubyizera ko umuntu runaka adashobora guhinduka. Niyo mpamvu nk’umuntu wakurikiye Yesu Kristo agomba guhora yiga kubaho mu buzima bw’ukuri n’ubwenge aho kwizera amarangamutima ye. Iyo wizeye cyangwa ukegamira kumarangamutima n’ibyiyumvo byawe, akenshi biragushuka kuko byo birahinduka.

Mu rwandiko rwa mbere Pawulo intumwa yandikiye Abakorinto ibice icumi ku murongo waho wa kane (1 Abakorinto 10:4), yagereranije Yesu Krissto n’urutare, ubwo butumwa bugira buti” kuko banywaga ku gitare cy’Umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo.” Iki gitare nicyo nawe ukwiye kwiringira.

Impamvu ukwiriye kwiringira Kristo Yesu, ni uko mu byiyumviro bye ntahinduka kandi niwe ubitegeka, mu mibereho ye akiri mu isi, ntiyigeze ayoborwa n’amarangamutima ahubwo yakomeje kuyoborwa n’Umwuka nubwo nawe yanyuraga mu buzima nk’ubwo tunyuramo umunsi ku munsi ariko yakoje kuba uko yari, ndetse nkuko ari iy’umunsi n’iteka ryose nta guhinduka kumugaragaraho.

Yesu Kristo utarigeze ahinduka, udahinduka n’ubu kandi utazigera ahinduka, niwe nawe ukwiriye kwizera kandi ukamwiringira muri byose, ukwizera ko atajya ahinduka ariko afite ubutware bwo guhindura amarangamutima n’ibyiyumvo byawe kugira ngo bimere nk’ibyaranze ubuzima bwe igihe yari mw’isi. Yesu Kristo aragusaba ko waba muzima nk’ubwe. Umwiringire kuko ari we rutare rudahinduka.

Byakuwe mu gitabo kitwa”Ending Your Day Right” cyanditswe na Joyce Meyer

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza