Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Abandi ntibanshaka!
Abandi ntibanshaka!

Ntibiba byoroshye iyo umuryango wawe cyangwa ishuti zawe ziguhaye akato, zikagushyira ku ruhande…icyo gihe iyo bikubayeho wumva uri wenyine. Ushobora kwibaza impamvu uti: “Kuki babikora?” Dore zimwe mu mpamvu zishobora kubibatera.

Bishobora guterwa n’ibyo bakora:

Iyo bakora ibintu by’ubupfu/ubupfapfa ukaba bakabona utabibashyigikiyemo; icyo gihe ntibaba bifuza ko wakomeza kuba hamwe namwe na bo. Ni byiza rero, gukomeza ugakora ibiciye mu nzira nziza inoze hanyuma, ushake izindi nshuti nziza, zikora neza, zagufasha kugera ku rundi rwego rwiza.

Bishobora guterwa n’abo bari bo:

Abantu bamwe ni abagome ndetse bakumva ko ibyishimo byabo ari ukubabaza abandi. Gerageza kubahunga, ndetse niba hari ibyo bagukorera bibi cyangwa by’ubuhemu, shaka umuntu wizeye umutekerereze ibibazo byawe. Ntushidikanye no kuba wabwira Imana kuko teka ihora yiteguye kukumva no kugutega amatwi.

Bishobora guterwa n’ibyo wowe ukora:

Ese uri indyarya, uriba, urabeshya, uvuga abandi ibitari byiza? Ibi nabyo ubaye ubikora; bishobora gutuma bagutererana bakagushyira ku ruhande. Gerageza kuvugurura imyitwarire yawe kugira ngo ibe inezeza abandi. Hanyuma, ukore ibishoboka byose kugira ngo banakugarurire ikizere.

Bishobora guterwa n’uwo uri we:

Ese baguha akato kubera umuryango uturukamo, cyangwa akarere ukomokamo? Ese bakubwira ko uri mubi cyangwa utagira ubwenge? Mu gihe nk’icyo, gerageza gushaka inshuti zikwemera kandi zikakwakira uko uri. Wibuke ko Imana igukundira uko uri.

“Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari.” Abagalatiya 6:9

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza