Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Birashoboka kuba umwizerwa/ Pastor EDDY MUSONI
Birashoboka kuba umwizerwa/ Pastor EDDY MUSONI

Isi ikeneye abizerwa, kandi n’ubwami bw’Imana bukeneye abizerwa. Akenshi igihe duhamya Kristu tubogamira uruhande rumwe, tukavuga imirimo Kristu akora hanze nko gukiza indwara, gukura abantu mu bukene ariko ntabwo agarukira aho.

Kristu akora umurimo wo hanze ndetse n’uw’imbere mu mitima yacu. Kristu tuvuga ni uduhindura kuba abizerwa. Muri ibi bihe kubona umuntu w’umwizerwa biragoye kubw’impamvu nyinshi zitandukanye.

1. Amafaranga: kubera irari ry’amafaranga usanga n’abakristu bareka kuba abizerwa kubw’inyungu z’igihe gito ariko ijambo ry’Imana ryo ritubwira ko irondora imitima yacu. Ntibikwiriye ko abana b’Imana bitwara nkabo mw’isi.

2. Ijambo tuvuga: Igihe mvuze ijambo; nsezeranije umuntu icyo aricyo cyose rifatwa nk’impamo. Ariko muri iki gihe iyo ugize icyo usezeranya umuntu arakwihorera, mu mutima yibwira ati:’nzabishima mbibonye’. Kuko abizerwa basigaye ari imbarwa.

Ijambo ry’Imana ryo ridusaba kuba umucyo muri iyi si. Imana yo irifuza ko nk’uko uwo twakiriye ari uwo kwizerwa natwe tube abizerwa muri byose. Kuba umwizerwa ni urufunguzo ruzaguhuza n’abantu, bizakubahisha kandi bizagufungurira imiryango.

Aho dukora hose reka tube abo kwizerwa kuko ari urufunguzo rw’imigisha idutegereje imbere. Haniya yagabiwe Yerusalemu kubwo kuba umwizerwa.

Abantu bekeneye abizerwa. Dukiranuke kuko muri Kristu birashoboka. Kuba umwizerwa ni ubuzima butangwa na Kristu.

NEHEMIYA 7:1-3; 1TIMOTEYO 1:12; 2TIMOTEYO2:1-2

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza