Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Ese hari impamvu ishobora gutuma umuntu abeshya (...)
Ese hari impamvu ishobora gutuma umuntu abeshya ntibimubere icyaha?

Kubeshya abantu bamwe babifata nk’icyaha cyoroshye,nubwo umuntu afite uburenganzira bwo kuba yabeshya ese ubwo burenganzira bwabibuza kuba icyaha? Oya rwose kuko Bibiliya isobanura neza ngo” Ni ugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka, Akavuga iby’ukuri nk’uko biri mu mutima we.Utabeshyeresha abandi ururimi rwe, Ntagirire nabi mugenzi we, Ntashyushye inkuru y’umuturanyi we.Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, Ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza.”Zaburi 15:2-3

Kubera iki kubeshya ari bibi?,impamvu ya mbere ni ingaruka y’ikinyoma,akenshi abantu bakunda kubeshya usanga bikunda batita kubandi ahubwo bagashaka gukoresha abandi mu nyungu zabo bwite. Ikibazo usanga umuntu avuga ngo azabeshya rimwe ariko uko abikora bikarangira bibaye icyorezo muri we ntabe agifite igaruriro. Ikindi nuko hari amahirwe ushobora kubura bitewe no kubeshya harimo no kutongera kumenya ikibi n’icyiza.

Iyo kubeshya bimaze kukubata,utakaza n’ubushake n’imyumvire yo kumenya ukuri ku ijambo ry’Imana.Bibiliya ivuga neza ngo” Ineza y’umuntu ni yo imutera gukundwa, Kandi umukene aruta umunyabinyoma.”Imigani 19:22 Ariko kandi kubeshya bigira ingaruka no ku bandi kuko niba ubeshya uzatanga serivisi nabi,niba uri gukora ubucuruzi bizakwangirize izina kugeza umushinga wawe nawo uhombye.

Ucyeneye kumenya umwanya Imana ifite mu buzima bwawe,ukibaza niba uha agaciro amaraso ya Yesu,wibaze niba uri mu muryango we cyangwa mu gushaka kwe. Imana yo iragukunda cyane kandi Yesu Kristo yapfuye kugira ngo agucungure,rero witwarwa no kubeshya ngo bigukure kuri Yesu ahubwo mwegurire ubugingo bwawe abugenge hanyuma umusabe ko agufasha mu buzima bwawe bwose.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza