Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Ese uzi umurimo Imana yakuremeye gukora?
Ese uzi umurimo Imana yakuremeye gukora?

Kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Abefeso 2:10

Hari impamvu Imana yakuremye ikagushyira ku isi, hari umusanzu yateganyije ko ugomba gutanga igihe cyose ugifite ubuzima. Ntabwo Imana yakuremeye kurya no kunywa ibyo usanze mu isi gusa, yakuremeye kugaragaza itandukaniro ryawe n’ibindi byose. Ntiwaremewe gufata ubuzima mw’isi ahubwo waremewe kubuzana ku isi, niyo mpamvu Imana ishaka ko nawe wagira icyo ukora.

Imirimo myiza ijambo ry’Imana rivuga, nibyo ukorera muri iy’isi cyane cyane ibyo ukorera abandi kuko iyo ukoreye abandi neza uba uri gukorera Imana.” Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk’abakorera Shobuja mukuru badakorera abantu, muzi yuko muzagororerwa na we muhawe wa murage, kuko mukorera Shobuja mukuru Kristo. Abakolosayi 3:23-24.

Imana yabwiye Yeremiya ngo “Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga.” Yeremiya 1:5, ibi bigaragaza ko Yeremiya mbere ko avuka, Imana yari yaramaze ku mutegurira umurimo umutegereje. Ese iyo Yeremiya yicecekera ninde wari gukora icyo gikorwa Imana yari yaramuteguriye? Uko niko nawe Imana ifite icyo yakuremeye kandi ugomba gukora.

Ese waba warigeze wibaza impamvu Imana itahize itujyana mu ijuru kuva twakwakira Ubuntu bwayo? ese ni ukubera iki yemeye ikaturekera muri iy’isi igoranye? Imana yahisemo ko dukomeza kuba mu isi kugira ngo dukore ibyerekeye umugambi wayo, igihe wakiriye agakiza Imana iba ishaka ko ukora gahunda zayo, ikagutoraniriza gukomeza itorero no kwagura ubwami bwayo mu isi umenyekanisha izina ryayo.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza