Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Ibintu umukristo nyawe akwiye kuba yemera
Ibintu umukristo nyawe akwiye kuba yemera

Hariho abantu bavuga ko ari abakristo ariko wababaza aho ibyiringiro byabo bishingiye ukumva reka da! Ntibazi kwizera kwabo aho gushingiye. Ariko umukristo nyawe akwiye kuba yizera ibi bikurikira: Agomba kuba yemera ko Bibiliya ari ijambo ry’Imana kandi ko ari muriyo harimo ubutware bw’ibyo yizera. Uvuze ko uri umukristo ariko ukaba utemera Bibiliya sinzi aho waba ugana! Kuko waba wivuguruza mu kwizera kwawe ariko umukristo wizera kandi akemera ko Bibiliya ariyo shingiro ryo kwizera kwe, arakomera. Ibi biterwa nuko aba yizeye ijambo ry’Imana dore ko nta handi wasanga ijambo ryayo ryuzuye atari muri Bibiliya.

Agomba kugira umurava wo kumenyekanisha Yesu Kristo mu bamuzi n’abataramumenya. Byaba ikibazo gikomeye witirwa Kristo nyamara usa naho uterwa isoni zo kumuhamya. Umukristo nyawe aba agomba kwamamaza ubutumwa bwiza bw’umwami Yesu Kristo ndetse akanavuga imirimo y’uwo mwami ihambaye akora. Agomba guharanira ko abatari bakira Yesu Kristo ngo ababere umwami n’umucunguzi w’ubugingo bwabo bamwakira kugira ngo bakizwe.

Umukristo nyawe agomba kuba yemera ko urupfu rw’umwami Yesu Kristo ku musaraba, ko arirwo gitambo kimwe rukumbi gikuraho igihano cy’ibyaha. Ni ngombwa ko wemera ko Yesu Kristo yagupfiriye ku musaraba kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe, wamwemera akayobora ubuzima n’ubugingo bwawe ko uba uteye intambwe yo kubona ubugingo buhoraho.

Umukristo nyawe kandi agomba kuba yemera ko abizera Yesu Kristo nk’umucunguzi w’ubugingo bwabo, aribo babasha kwakira impano y’Imana ariyo gakiza, mu by’ukuri agakiza ni akabantu bose ariko gahabwa abemeye Yesu Kristo kandi ntabwo kaza ko nyine kuko Imana ikongeraho impano nyinsi zigiciro akenshi uba udashobora kuba wagira ahandi uzisanga. Urugero amahoro azana n’agakiza nta handi wayakura ndetse n’umuzero Yesu Kristo atanga niyo waba utunze ibya Mirenge ntaho wawugura.

Izo ni nkingi-shingiro zo kwizera k’ukuri kwagikristo, ntibibujijwe ko habaho n’izindi, ariko se zo uzihagazemo gute? Ushobora kuba wibazaga ibyo abakristo bizera, ushingiye kurizo nkingi zatanzwe urumva ntacyemezo wafata?

Imana irusheho kutugirira neza kandi tugire umwete wo gukora ibyiza no gukiranuka ariko mbere na mbere tugire ishyaka ryo gushaka ubwami bw’Imana.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza