Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Ingamba 3 wakoresha kugira ngo ubashe gukomera mu bihe (...)
Ingamba 3 wakoresha kugira ngo ubashe gukomera mu bihe bikugoye.

Mu buzima habamo ibihe byiza umuntu agira akumva ameze neza, arishimye kandi akumva anyuzwe n’ibihe arimo ariko hari nubwo intambara zihurira ku muntu ku buryo ashobora no gutekereza ko Imana yamuretse. Ibihe bikunda kugora abantu benshi akenshi biba bishingiye ku bintu bitagenze nkuko babyifuzaga, ibyago, uburwayi, guhomba no gutakaza inshuti. Ibihe nk’ibi bigora abantu benshi ariko hari ibanga fatizo mu kuba wabasha kubinyuramo kandi ukazabasha kubisohokamo amahoro.

Iryo banga ntarindi ni ukumenya ko Imana ishobora byose, bitayitunguye kuba wisanze muri byo bihe kandi ukanazirikana ko Imana itakwibagiwe, ni bwo uzabasha gukomera muri byo bikugoye.

Hano hari ibintu ushobora gukora bikagufasha, mu gihe wumva ibihe urimo bikugoye:

1) Kwemera ko ibyo bihe bibaho kandi bifite iherezo.

Abantu bamwe iyo bakiriye Yesu Kristo bahabwa ubuzima bwiza kandi bishimiye, ukuri ni uko umuntu wese akwiriye kwakira amahoro bava kuri Yesu Kristo ariko ntabwo Bibiliya ivuga ko tuzahora mu bihe byoroshye kandi byiza gusa ahubwo Yesu Kristo yabivuzeho ati” mukiri mu isi mufashe igihe mu ntambara ariko mukomere kuko nanesheje isi.” Yohana 16:33 Birumvikana ko bigoye kumva ko kunyura mu ntambara Imana nayo ibizi ko bibaho, ariko icyo ukwiriye guha agaciro ni ijambo Yesu yavuze ko yanesheje isi, mu byo yanesheje harimo nibyo bikugoye. Iyo wemeye ko ibyago bibaho ningombwa ko na none wemera ko bifite iherezo kuko bifite uwabinesheje ari we Yesu Kristo.

2) Reka kubyihererana.

Iyo umuntu ari mu bihe bimugoye agahitamo kubyihererana bimuvuna cyane ariko iyo abisangije inshuti, umuryango biramufasha kuko bituma yumva aruhutse. Igihe rero wumva ibintu bitagenda neza, reka inshuti n’abavandimwe bagufashe ariko mbere na mbere ubibwire Imana kugira ngo inaguhe inshuti nyazo zagufasha muri byo bihe bitakoroheye, Imana ihora ishaka ko tuyaturira tukayibwira ibiri ku mitima yacu atari uko ibiyobewe ahubwo ari ukugira ngo uzabashe kumenya ko ari yo yagukemuriye ikibazo runaka kuko wari wakiyibwiye.

Urufunguzo rw’ingenzi ni ukwikomereza ku Mana, nibwo ibikugoye byose bizagenda mu buryo butazagutera ubwoba kuko Yesu Kristo yakuneshereje.

3) Ntukihutishe isaha Imana yateganije.

Kubera amarangamutima no gukorwaho,usanga umuntu asaba Imana ko yamufasha kuva mu bihe runaka vuba vuba igihe yumva ko bimugoye ariko Imana ntihindura umugambi ifite ku buzima bwawe kuko wayititirije ahubwo yo izi ibigukwiriye n’igihe gikwiriye byakugeraho.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza