Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Intwaro ucyeneye mu bitekerezo byawe-Joyce Meyer
Intwaro ucyeneye mu bitekerezo byawe-Joyce Meyer

“kuko intwaro z’intambara yacu atari iz’abantu, ahubwo imbere y’Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi.Dukubita hasi impaka n’ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo.” 2 Abakorinto 10:4-5

Hari ibihe umuntu ageramo akumva ko asa naho yataye umutwe igihe yumva ibitekerezo bye byarenze igaruriro kubera kwibaza ku bintu runaka ariko hari uburyo ushobora kugarura ibitekerezo byawe . Iyo umuntu afite ikibazo nk’icyo usanga mbere na mbere mu byiyumvo by’umuntu aba adashaka kumva ko ibimurwaniramo bimureba cyangwa ko ntakindi yabikoraho ariko ibyo si ukuri. Imana mu ijambo ryayo iduha amabwiriza yibyo dukwiye gutekerezaho n’ibyo tudakwiye gufataho umwanya tubitekereza,ritubwira kandi ko dufite ubushobozi bwo gufata no guhitamo ibidufitiye akamaro maze ibituroga bidafite umumaro tukabizibukira.

Ibitekerezo byose bitajyanye n’ugushaka kw’Imana nibyo kuvunira ubusa uwo byuzuye mu mutwe ahubwo gutekereza kwiza ni ukujyanye no kumvira umwami wacu Yesu Kristo.Bigendeye kukwiga no gusoma Ijambo ry’Imana,ubona ko ibitekerezo bishobora kukwangiriza ubuzima kandi igihe utekereje ko ushaka kwishimira ubuzima bwawe,niyo mpamvu uba ugomba no kwiga uko wayobora ibitekerezo byawe kugira ngo bitabwangiza. Imana ifite umugambi ukomeye ku buzima bwawe,kandi niba ubwishimira koko bikwiye ko wumvikana niyo Mana ibufiteho umugambi kugira ngo ubashe kugenzura ibitekerezo byawe.

Ubundi aho ibitekerezo byawe bigiye ninaho nawe ujya,bityo niba hari impinduka wifuza muri wowe watamgira uhindura imitekerereze yawe bityo Imana ikagufasha kumenya uko watekereza nkuko nayo itekereza cyangwa uko yo ishaka ko utekereza,kugira ubashe kugira muri wowe icyo ishaka ko ugira ndetse ubashe no gukora ibyo ishaka kuko uba wamaze kuba uwo ishaka ko waba.

Ni ikintu gishimishije rero kumenya ko hari igipimo cyagufasha kuyobora imitekerereze yawe,amagambo uvuga ndetse nuko wamenya uko ukwiye gutekereza neza. Biragaragara ko dushobora gutuma tugira agahinda cyangwa tukanezerwa byose biturutse mu buryo dutekereza n’ibyo tuvuga. Nuhitamo uburyo bwiza bwo gutekereza ntakizabuza ubuzima bwawe kumera neza.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza