Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Inzira 3 wanyuramo kugira ngo ube umwizerwa
Inzira 3 wanyuramo kugira ngo ube umwizerwa

Kugirirwa ikizere ni ikintu gikomeye kuko nicyo gishimangira umubano mwiza n’ ubucuti hagati ya bantu n’ abandi. Nta kwizerana guhari ntacyo ushobora kugeraho kuko Imana aricyo isaba abantu kugira ngo babashe gukorera hamwe. Ariko se ni gute wakorana n’ umuntu utari uwo kwizerwa?

Bibiliya yerekana ukuntu abantu bamwe bakunda kwiyerekana ko ari abizerwa ndetse n’ abanyamurava; Igira iti "Abenshi mu bantu bakunda kwamamaza ineza yabo, ariko umunyamurava wamubona he?"- Imigani 20:6. Ibi byanditswe mu myaka ibihumbi ishize ariko kugeza n’ubu biragoye ko umuntu abona uwo kwizerwa. Abanyamurava barabuze, ariko se ni iki wakora kugira ngo ube umwizerwa?

1.Ukwiye kuba uwo uriwe udahindagurika: Muri iyi minsi buri wese arashaka gukorera Imana ariko ikibazo aho gushaka ko Imana ariyo ibamenya ;abenshi bakorera kwemerwa na bagenzi babo. Bibiliya ivuga ko umuntu akwiye gukiranuka kuri buri kintu cyose; "Ukiranuka ku cyoroheje cyane, aba akiranutse no ku gikomeye. Kandi ukiranirwa ku cyoroheje cyane, aba akiraniwe no ku gikomeye"- Luka 16:10. Imana ishaka ko uba umwizerwa kuri buri kantu kose yaba ku gato no ku kanini, haba hari abakureba cyangwa badahari kuko yo iba ikureba. Nuramuka ubaye uwizerwa muri byose Imana izarushaho kukwagura no kuguha izindi nshingano zagutse kurushaho.

2.Ugomba kumenya kubika ibanga: Abantu bakwizera iyo utari umunyamagambo cyangwa ngo ibanga kuri wowe ribe aricyo wibagiwe. Iyo ugira ibanga usanga abo mubana mu muryango, mu matsinda atandukanye badatinya kukubitsa amabanga cyangwa kuvuga amabanga yabo bakureba hafi yabo kuko Bibiliya ivuga ko "ugenda azimura agaragaza ibihishwe, Ariko ufite umutima w’ umurava ntamena ibanga"- Imigani 11:13

3.Menya ko ukwiye kuba hafi abandi: Kimwe mu biranga ko umuntu umwitayeho nuko umuha umwanya wawe muri gahunda utegura, niyo mpamvu niba ushaka kurushaho kuzanira abo mubana ikizere ukwiye kubaha umwanya. Bibiliya itubwira ko inshuti zibana mu bihe byose. "Incuti zikundana ibihe byose, Kandi umuvandimwe avukira gukūra abandi mu makuba"- Imigani 17:17. Iyo uri kure y’ inshuti yawe ntubasha kuyitaho cyane kimwe nuko udashobora kwizera umuntu utazi.

Niba ushaka ko abantu bakugirira ikizere usabwa kubaha umwanya uhagije.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza