Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » MENYA N’IBI » Itandukaniro riri hagati yo gusenga no gutekereza
Itandukaniro riri hagati yo gusenga no gutekereza

Gusenga no gufata umwanya wo gutekereza ni ibintu bitandukanye. Ku bakristo, isengesho ni ukuvugana n’Imana. Hakoreshwa ubwenge bwacu n’umutima uciye bugufi. Kubera ko iyo dusenga tuba dushima, duhimbaza kandi turamya Imana; tunayisaba kudukorera igitangaza mu buryo budasanzwe. Iyo umukristo asenga, Bibiliya iravuga ngo "Mwami wanjye, Mana yanjye, Tyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira, Kuko ari wowe nsenga" - Zaburi 5:3.

Abantu benshi bitiranya umwanya wo gutekereza n’ ibihe by’ amasengesho. Iyo ufashe umwanya wo gutekereza, ibitekerezo byawe byerekera ku kintu runaka, ugasa naho uhanaguye mu mutwe wawe ibindi bintu byose, noneho ukishyira mu mwanya runaka. Rimwe na rimwe ukibwira ko ariwo urimo, bikaba bishobora no gutera ubwihebe, cyangwa se ukibeshya ko wageze ku kintu runaka, nyamara ari ibitekerezo gusa, bikaba bitandukanye n’ibihe byo gusenga. Ikindi bishobora gutuma wumva ibintu byose byakemutse cyangwa bikarushaho kwiyongera. Ibi bishobora kubaho ukibwira ko byatunganye, ariko biba ari iby’igihe gito. Gusenga rero ni ugusabana n’Imana uganira nayo, ndetse ikagusubiza, rimwe na rimwe ishobora kugusubiza ako kanya cyangwa ikagusubiza ikoresheje ibyanditswe byera.

Ku bakristo, iyo bahuye n’ibibazo bibatera gutekereza cyane, aho kwiheba bihererana n’Umukiza bakamuganyira. Abatazi iryo banga nibo baheranywa n’agahinda, ntibamenye ko hari Umwami wumva amaganya y’abana be kandi akihutira kubatabara.

Ushobora kwibwira rero ko ibibazo byarangiye, ariko nyamara icyabiteye ntaho kiba cyagiye. Iyi niyo mpamvu nyamukuru dukeneye Imana. Imana iradukunda kandi ishaka kudutura imitwaro yose ituremereye no kudufasha mu bibazo byacu. Kandi izabikora, ni tugarukira Umwami Yesu. Nitumwizera, kandi tukiga kumwegurira ubugingo bwacu tukamutura ibituremereye byose yiteguye kuturuhura.

Bibiliya iravuga ngo "Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n’Imana mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Nuko amahoro y’Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya, azarindire imitima yanyu n’ibyo mwibwira muri Kristo Yesu" -Abafilipi 4:6-7.

Senga kugira ngo Imana ikwereke uburyo bwiza bwo kubona amahoro. Niba Yesu yaraguhaye amahoro, sengera incuti zawe ngo nazo zibashe kubona amahoro. Amahoro nyakuri ntahandi ava, kiretse kuri Yesu. Ca bugufi imbere ye akugirire neza. Muture ibikuremereye, byose uturize n’imbere witegure kumva ijwi rye rivugana n’umutima wawe.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

HATANZWE IBITEKEREZO 3 KURI IY'INKURU

benigne kuwa 27-08-2015 saa 02:51
 

imana ibahe umugisha mwe mwese mufata umwanya wanyu mutanga izi mpuguro .jye nafashijwe sinzi abandi uwiteka abiteho

Evariste kuwa 18-07-2015 saa 23:53
 

Yesu Ahabwe Icubahiro.Nivyukuri Ntahandi Habonekera Amahora Atari Gufata Akanya Tugasenga.

Phoibe kuwa 17-07-2015 saa 08:27
 

Ubu butumwa nabusomye kandi bwampezagiye ndavuze ngo ababugize imana ibongere umugisha .
Hari igihe umuntu afata umwanya wo gusenga akawutegura neza .none rero hagera wa mwanya wo kwihererana n’Imana bigahinduka ukundi akabura amajambo yo kubwira imana .mu majambo make akabura les idees bikanka ko aririra imbere yayo .mu nyuma na wamwanya wamasengesho yateguye ukamuherana ata kigumbagumba agitate imbere y’imana.

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza