Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Kongera kubakwa n’Imana
Kongera kubakwa n’Imana

‘’Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye nice ibyuho byaryo, kandi nzasana hasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk’uko ryahoze kera,…” Amosi 9:11

Iyo usomye Bibiliya muri iki gitabo cy’umuhanuzi Amosi, ukareba umutwe w’aya magambo uhereye haruguru garavuga ngo ‘’Imana isezeranya Abisirayeli umugisha ku iherezo.’’

Iyo uvuze iherezo ni uko hari ibyabanje. Abisirayeli banyuze mu bikomeye byinshi birimo intambara zitandukanye zabahuzaga n’abanzi babo, Imana ikabana nabo ariko birumvikana zigasiga ingaruka zitandukanye.

Hari kandi n’igihe habagaho gukora ibyaha bitandukanye bikabateranya n’Imana, nabyo bigatuma bahura n’ibibazo bitandukanye.

Ni ukuvuga ko rero bari barasenyutse mu buryo bufatika ariko Imana yongera gutanga isezerano ryiza, ritanga ibyiringiro bivuga ko ifite gahunda yo kwegura ihema. Ikindi ntizagarukira aho ahubwo Bibiliya yavuze ko nimara kuryegura izica ibyuho, yarangiza igasana ahasenyutse, ikaryubaka rikamera nk’uko ryahoze mbere.

Uyu munsi ijambo ry’Imana ntirikibwira Abisirayelo gusa ahubwo natwe riratubwira nk’ubwoko bw’Imana, kuko natwe abemeye amaraso ya Yesu yatwinjije mu mubare w’abana b’Imana. Ubuzima tubayemo buradusenya mu buryo butandukanye.

Ibyo duhura nabyo bigenda bidusenya kandi bikadusigira ibyuho, tukabigendana ubuzima bwose. Rimwe na rimwe iyo umuntu ahuye n’ibi ashobora gukorera ibintu byose mu bikomere kuburyo uwo abonye wese abimutura.

Biragoye cyane kubana na bene uyu muntu, kuko akunda kugira ikibazo cyo gushyira abantu bose mu gatebo kamwe. Umuntu umwe yamuhemukira akagerageza kubigira rusange.

Imana rero ni nziza izi ibidukomeretsa, muri iri ijambo dufite icyizere kuko Imana yatwemereye kutwegura nubwo twahuye n’imiyaga ikaduhirika. Ikindi Imana yemeye ni ukudusana kuko twarasenywe cyane kandi izaziba ibyuho byose biri muri twe, yongere itwubake.

Ushobora kuba warasenywe n’ibyo wahuye nabyo ariko ukomere, kandi ugirire Imana icyizere uzubakwa kuko Imana yabivugiye mu ijambo ryayo.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza