Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Mbese wari uzi ko Yesu ari we shingiro ry’amahoro n’ (...)
Mbese wari uzi ko Yesu ari we shingiro ry’amahoro n’ umutuzo ufite?

Imana irema umuntu yamuremye mu ishusho ya yo kandi mu mugambi wa yo yashakaga ko azaba mu buzima bujya kumera nk’ubwa yo ariko aho umuntu akoreye icyaho yahise yitandukanya n’ubwiza bw’Imana.

Ntabwo Imana yigeze yirengagiza umuntu nubwo yari yayicumuyeho ahubwo yashakishije uko yakongera kunga ubumwe na muntu. Bitewe n’urukundo ruhebuje Imana ifiteye umuntu byatumye imuha umwana wa yo ikunda cyane Yesu Kristo. "Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w’ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho"- Yohana 3:16

Kwizera Yesu kristu ni intambwe uba uteye yo kubona ubugingo kandi Yesu kuko ari we mwami w’amahoro ahita akugeza mu mahoro ye. Yaravuze ati "Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu yandi magambo niwizera Yesu ntabwo uzahagarika umutima kuko amahoro we atanga atandukanye cyane n’ayab’isi batanga. Iyo umwemereye akwiha wese kandi akaguha imbaraga igihe bikomeye. Ajya kujya mu ijuru yabwiye intumwa ze ati "Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk’uko ab’isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye "– Yohana 14:27

Yesu Kristo azi ibikubuza amahoro ariko we arakubwira ngo witinya niba umufite ufite amahoro yuzuye,wikangwa n’ ibyo uri kubona bikubujije amahoro ahubwo reba ko imibanire yawe n’Imana ihangaze neza kugira ngo hatagira ikikunyaga amahoro yawe.

Yesu kristu ni we rufunguzo rugomba kugenga amahoro yawe.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

HATANZWE IBITEKEREZO 1 KURI IY'INKURU

Niyonizeye Elie kuwa 23-07-2015 saa 00:43
 

koko ndumva uwo yesu akomeye kuwumuse akamera akamurongora.murakze.

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza