Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Menya gusaba Imana yishimira uko ari ko
Menya gusaba Imana yishimira uko ari ko

Mu buzima duhora twegera Imana kugira ngo tuyisabe ibyo twumva dukennye muri twe ariko kandi na none ushobora kwegera Imana ugira ngo uyingingire kuguha imbaraga zo kunesha ikintu runaka cya kugize imbata.

Ibintu byose dusabye Imana dushobora kubihabwa igihe tubisabye neza kandi dufite ukwizera. Naho mu gushaka kurwanya icyaha, ntibyoroshye kuko umuntu ku giti cye ntashobora kunesha icyaha ariko iyo yizeye Yesu Kristo, akamwiyegurira akamwereka icyaha cyamunaniye, Yesu abasha kumwakirana imbabazi, ubugwaneza ndetse n’umunezero kuko abasha gutanga imbaraga zo kunesha icyaha icyari cyo cyose.

Ubundi iyo wamusanze umuha ibyawe byose akaba ariwe ubigenga kandi ukamwemerera icyashaka cyose akaba aricyo kiba mu buzima bwawe. Ubu nibwo buryo bwo kwegera Imana no kuyisaba yishimira: Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n’ukomanga agakingurirwa (Matayo 7:7-8).

Nicyo gituma mbabwira nti « ibyo musaba byose mubishyize ho umutima mwizere yuko mubihawe, kandi muzabibona (Mariko 11:24). Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu Mwana we (Yohana 14:13-14). Ariko hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusabe Imana iha abantu bose iyitimana, itishama kandi azabuhabwa (Yakobo 1:5).

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza