Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » MENYA N’IBI » Menya inzira wanyuramo yaguha amahoro yuzuye.
Menya inzira wanyuramo yaguha amahoro yuzuye.

“Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk’uko ab’isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye.”

Amahoro ni ngombwa mu buzima, dore ko na Yesu Kristo yakunze kuyavugaho cyane kugeza aho yaboneyeko nta kindi kintu gikomeye akwiriye gusigira abigishwa be atari amahoro.

Muri iki gihe abantu benshi babuze amahoro abandi bagerageza kuyishakira, ariko niba wizera Yesu kandi ukemera amagambo ye yose uko yayavuze, uri mu nzira y’ukuri yo kugira amahoro nyayo ariko niba urikwigeragereza kwishakira amahoro ntayo wabona cyakora ushobora kubona icyo twakwita agahenge.

Izi ni bimwe mu byo wakwifashisha kugira ngo amahoro agwire muri wowe:

1. Haranira kumenya agaciro k’amahoro ukeneye . Hariho abantu mu mibereho yabo batagira ibyo baha agaciro, kimwe n’amahoro hari abumva bayakeneye ariko kuko nta gaciro babiha bakiyumvamo ko yaba abonetse cyangwa atabonetse ntacyo bibatwaye. Igihe cyose utiyumvisha ko ari iby’agaciro gakomeye kuyagira, uzahorana ubwoba n’impungenge z’ubuzima kuko uba udashima impano wahawe. Ushaka amahoro agomba kuva mu bibi agakora ibyiza nkuko Bibiliya ibivuga” Kandi azibukire ibibi akore ibyiza, Ashake amahoro, ayakurikire kugira ngo ayashyikire.” 1 Petero 3:11

2. umwanya wawe ugomba kuwukoresha mubibyara umusaruro. Yesu Kristo niwe utanga amahoro ariko ayaha umuntu wemeye kuba uw’umumaro, akera imbuto zikwiriye kuko ishami ritera imbuto riba rikwiye gutemwa kugira ngo hasigare ayera imbuto nziza. Abashaka amahoro ya Yesu Kristo ntibagomba kwirengagiza kwera imbuto nziza. Kwizera Imana.

Abizera bose bagomba kwiringira Imana kandi bakizera ijambo ryayo, tukayegurira byose. Iyo wiringiye Imana n’ijambo ryayo, Bibiliya ivuga ko Nayo ikuyobora mu nzira zawe zose kandi Imana inzira zayo zose ni z’amahoro” Wiringire Uwiteka n’umutima wawe wose, We kwishingikiriza ku buhanga bwawe.Uhore umwemera mu migendere yawe yose, Na we azajya akuyobora inzira unyuramo.”Imigani 3:5-6

3. Ntugakorere kunezeza abantu. Biragoye ko wanezeza abantu bose ariko kandi kutanezeza abantu ntibisobanuye ko utagomba kubitaho no kubagaragariza urukundo ariko ntugomba kubigeza aho byasimbura uko unezeza Imana. ugomba kunezeza Imana mbere na mbere kuko ari byo bizaguhesha amahoro.

4. Haranira ko amahoro afata umwanya wa mbere mu buzima bwawe. Hari igihe ujya gukora ibintu ukumva nta mahoro ufite, ukumva nturi gusobanukirwa icyo ukwiriye gukora, ukaba wakwibaza uti” mbikore cyangwa mbireke? Igihe wumva ikintu nta mahoro ugifitiye mbere yuko ugikora ujye ukireka kuko ntabwo kiba kiva ku Mana.

Ubashije gukora ibyo byose cyangwa ukabigerageza, ntagushidikanya kugera ku mahoro nyayo birashoboka ariko ntugomba kwibagirwa ko Yesu Kristo ariwe mwami w’amahoro, niba rero uyakeneye mbere yuko ugerageza ziriya nzira zose, ubanze umwakire, ureke abe muri wowe kandi umwegurire ubuzima bwawe.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza