Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Mu bahanga, umugenzuzi w’ururimi rwe arimo
Mu bahanga, umugenzuzi w’ururimi rwe arimo

“,… Kuko ibyuzuye mu mutima ari byo akanwa kavuga.’’ Luka 6:45 Iyi umuntu avuze biroroha kumumenya. Akenshi umuntu utavuga hari abamwita mubi, abandi ko yitonda. Ariko iyo ugize uwo umubaza, akubwira ko atamenya ibye kuko ataba yavuze. Nigeze numva ko bishoboka ko umuntu usanzwe yaba avuga amagambo arenga ibihumbi 15 ku munsi.

Aya yose yamusohotse mu kanwa atanga isura ye. Ibyo avuga bihera mu mutima. Iyo umuntu mumaranye umwanya akavuga umwumva, ushobora kumenya ibiri mu mutima we, ibyo yemera, n’anadi mahame menshi agenderaho mu buzima bwe.

No mu buzima bw’Umwuka bijya gusa kuko amagambo asohoka mu kanwa k’umuntu byanze bikunze aba afite aho ahuriye n’uko umutima we uhagaze.

Umuntu atabashije kugenzura ibyo avuga, ashobora guteza ingaruka mu buzima bwe bwose ndetse n’abamwumva. Mu bintu bitajya bigaruka ngo bikosorwe ni ijambo ryavuye mu kanwa. Iyo ryamaze gusohoka, nubwo wakwikosora, ibyo ukoze ntibikuraho ibya mbere nubwo byabica intege.

Ushobora kuvuga ukagira uwo ukomeza cyangwa se uca intege, kumunezeza cyangwa kumukomeretsa, kumwegura cyangwa se kumutsindagira niba yashakaga no kubyuka. “N’ururimi na rwo ni ko ruri: ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n’agashashi gato cyane!’’ Yakobo 3:5

Ururimi rurakomeye kuko rushobora gutuma umuntu abasha kumenyekana nabi cyangwa neza, yaba we ubwe ndetse no mu mutima we. Niba Imana idusaba kurucunga nuko izi neza ko ishobora gupima ikigero cy’ubuzima bwacu bw’Umwuka ihereye ku byo tuvuga.

Bibiya yatubwiye ngo ibiri mu mutima w’umuntu nibyo yatuza akanwa ke akabivuga. Ubwo Imana ikurikije ibyo uvuga, ishobora kwanzura ko ubuzima bwawe bw’Umwuka buhagaze nabi cyangwa se neza.

Reka turukoreshe twubahisha Imana yacu kandi tuyinezeza aho kuyibabaza.

Naribwiye nti “Nzirindira mu nzira zanjye, Kugira ngo ntacumuza ururimi rwanjye. Nzajya mfata ururimi rwanjye, Umunyabyaha akiri imbere yanjye.” Zaburi 39:2

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza