Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » MENYA N’IBI » Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu
Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu

“Nimuze tujye inama”, ni ko Uwiteka avuga, “Naho ibyaha byanyu byatukura nk’umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk’ubwoya bw’intama bwera.Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya”, kuko akanwa k’Uwiteka ari ko kabivuze.” Yesaya 1:18-20

Imana yemeza mu ijambo ryayo ko nta muntu n’umwe itababarira, nta cyaha na kimwe cyatuma iguciraho iteka keretse gutuka Mwuka wera kuko ari cyo cyaha Bibiliya igaragaza ko kitababarirwa naho ibindi byose naho byatukura tukutuku, nta cyabuza Imana kukubabarira no kukweza.

Impamvu ibitera ni uko twacumuye kubera impamvu idasobanutse yo kubura urukundo ariko nanone tugacungurwa kubw’urukundo rutagira akagero, urw’Imana data yadukunze kugera aho itwoherereza umwana wayo w’ikinege Yesu Kristo ngo aducungure tubone kubabarirwa ibyaha n’ibicumuro byacu.

Kubwo gucungurwa twaboneye mu rukundo rw’Imana yacu, twahawe ugukiranuka kubonerwa muri Yesu Kristo, iki nicyo gituma amaso y’Uwiteka ahora kubakiranutsi kuko izi neza ko yabahaye gukiranuka muri Kristo Yesu ariko ntibasha kwihanganira abakora ibibi kuko nibatihana ngo bahindukire bakizwe, nta kizayibuza kubarimbura ku munsi w’imperuka. Bibiliya iravuga iti” Kuko amaso y’Uwiteka ari ku bakiranutsi, N’amatwi ye ari ku byo basaba. Ariko igitsūre cy’Uwiteka kiri ku nkozi z’ibibi.” Niba nawe ushaka ko Uwiteka Imana akumva kandi agahora yita ku byo usaba, ukaba wumva urambiwe gukora ibibi, iki nicyo gihe cyo guhindura icyerekezo ugasanga Yesu Kristo.

Kuva iy’umunsi umenye neza ko igitsure cy’Uwiteka Imana kiri ku nkozi z’ibibi, maze ufata umwanzuro wo kuza mubakora ibyo gukiranuka. Umugabo witwa Ron Christian, yaravuze ati” nta kindi numva gikwiye kungira imbata uretse ubuzima bwo gusenga Imana Rurema” nawe rero ubwo nibwo buzima ukwiriye guhitamo kuva iy’umunsi.

Nta kigoye kirimo, usabwa gusa kwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami kandi akaba n’umucunguzi w’ubugingo bwawe, ukamusaba ko ibyakera abihindura kugira ngo izina rwawe rive muyandi mazina y’inkozi z’ibibi ahubwo arishyire muyabakora ibyiza.

Ibyo byose ukabyizeza umutima wawe. Igisigaye ni ugukora ibyo gukiranuka no kugendera mu ijambo ry’Imana, maze nawe uhite witegura kuzarya ibyiza byo mu gihugu!

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

HATANZWE IBITEKEREZO 1 KURI IY'INKURU

barutwanayo jean kuwa 5-02-2016 saa 11:44
 

ndashimye kumagambo meza mudahengeshanya kuduha.Nukuri ndemeye gukizwa.Nanje nzerye kuvyiza umwami wacu yaduteguriye.Yez,abahe umigisha wokumenyesha inkuru nziza kwisi yose.Murakoze.

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza