Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Tabaza Imana
Tabaza Imana

Hari igihe ugera mu bigoye, ukaba nk’uwatakaye, ukabura amajyo. Ariko nyamara hari ibanga rikomeye mu gusenga.

Ese igihe bigukomereye ukora iki? Imana ikoresha igihe nk’iki, kugira ngo uyihange amaso. Iyo uri mu bibazo, wigiramo:

Gutabaza Imana no guca bugufi imbere yayo; Ibi ni byo bitanga imbaraga dore ko ari yo mbaraga zacu.

Reka kwirwanirira kuko Imana ivuga ngo ‘Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya.’ Yeremiya 33:3. Ijambo ry’Imana no none, rigusaba gutura Imana ibibazo byawe, ukayisaba igisubizo kandi nayo ntizagutererana. Erega isengesho ryawe rifite imbaraga. ‘…Gusenga k’umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, iyo asenganye umwete.’ Yakobo 5:16

Ikindi umukristu yigira mu ngorane, ni ukwihangana.

Hari igihe umuntu aba abona Imana yaratinze gukemura ingorane ze, agahora ashaka ko ibye byihuta akava mu bibazo. Nyamara Imana nticyererwa. Igihe cyayo iyo kigeze ikemura ikibazo. Icyo umuntu yamenya, ni uko Imana iba itamwibagiwe, ahubwo byose iba ibifite mu kiganza kandi iri kubikoraho. Hari umuhanga umwe wavuze ati, “Imana ntiduha ibyo twifuza byose, ahubwo iduha ibidukwiye.” Mu gihe uba wifuza ko ikibazo gikemuka, yo iba ishaka ko wiga kwihangana.

Erega gutegereza igihe cy’Imana si uguta umwanya. Ahubwo bifasha umukristu kugira ukwizera n’ibyiringiro atari afite mbere kuko aba yategereje yihanganye. ‘Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye, tubitegereza twihangana.’ Abaroma 8:25.

Mu gihe uba uri mu kizami cyo kwihangana, Imana iba iri gukemura ibyawe kandi iba igira ngo urusheho gusa na Kristu.

Umwanditsi wa Zaburi yavuze ko ibyiringiro bye biri mu Mana. Wowe ibyawe biri he? Amahirwe? Ubutunzi? Ubuhanga? Igihe cyose ibyiringiro byawe bidashingiye ku rukundo rw’Imana, ntuzabura guhangayika: Uzahora mu rungabangabo.

Aho kwiringira ibishira, hitamo kwiringira Imana, kuko ari bwo umutima wawe uzashikama. ‘…Umutima we urakomeye wiringiye Uwiteka.’ Zaburi 112:7

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza