Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » MENYA N’IBI » Uburyo 3 wakurikira Imana mu bihe bikomeye
Uburyo 3 wakurikira Imana mu bihe bikomeye

Uwiteka ambwira Aburamu ati ” Va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n’inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka”- Itangiriro 12:1

Ubwo Imana yabwiraga Abaramu ngo nahaguruke ajye mu gihugu izamwereka, ntiyari yarabanje kumuteguza. Yaramubwiye gusa iti ”Aburam va muri iki gihugu ,ujye aho nzakwereka “. Imana yongeyeho ko izamuha umugisha Aburamu n’abazamukomokaho bose nayumvira. Muri icyo gihe Aburamu ntiyari azi aho Imana imwerekeje, gusa yubahaga Imana. Nta kindi yakoze, yarayumviye. Uko Aburamu yateraga intambwe agenda niko Imana yagendaga imwigaragariza.

Ushobora kuba ugenda uhura n’ibigeragezo bikomeye. Birimo kubura akazi, gupfusha incuti n’abavandimwe,ubukene , n’ibindi. Kandi uri umukristo, wicika intege. Komeza wizere Imana , izere ko hari ahantu Imana ishaka kukugeza. Ibi ntibikuyeho ko ugomba gukomeza kujya ugerageza gukora uko ushoboye ngo ubeho. Ariko ibyo unyuramo byose bijye bikubera inyigisho. Byose ubicamo kubera impamvu. Buri munsi jya utekereza ko hari intambwe ugenda utera ugana aho Imana ishaka ko ugera nubwo byaba bikomeye, ibi bizatuma ugira amahoro mu gihe utakekaga.

Nkuko byabaye kuri Aburamu, Nawe hari icyo Imana ishaka ku kwigisha mu bihe bikomeye waba uri gucamo ;

1.Wikubakira gusa kubigaragara ahubwo shaka ibitaboneka ni byo by’iteka ryose – 2Abakorinto 4:18

Imana ishaka ko uva mu byo wibwiraga ko bigufitiye umumaro ukayizera. Ugaha umwanya Imana mu mutima wawe ikakuyobora. Imana ishaka ko uyikurikira mu kwizera no mu kuri. Nugendera ku ntekerezo zawe, uzayoba kuko ibitekerezo byawe byo bigira iherezo. Ariko Imana yo imenya ibyahise, ibiriho n’ibizaza hanyuma.

2.Kora ikintu cyose mu gihe cyacyo

Imana ntishaka ko usimbuka icyiciro runaka ngo ugere mu kindi, Oya! tera intabwe mu gihe gikwiye. Nubwo ubona uca mu bikomeye wishaka kwicira inzira ngo unyure izabugufi, komeza ugende uko imbaraga zawe zingana.

3. Banza ukorere icyo Imana igutegeka, bizakugabanyiriza umubabaro Ntugashake kwicira inzira , Kora icyo Imana ikubwira gukora.

Wiha agaciro ibibazo bitandukanye uri guhura nabyo ngo wicire inzira, ntibizakemuka. Banza ukore ibyo Imana igutegeka. Kwiyemeza gukora ibyo uhamagarirwa ni inzira nziza yo kubaho kandi bikuraho ubwoba bw’ahazaza no kuganya kubyashize,; ahubwo ugatumbira ibiri imbere.

Niba hari ijwi ry’Imana wumva, rikubwira kuva aho wari uri, witinya.Nubwo amakuba n’ibyago by’umukranutsi byaba byinshi , Imana imukiza muri byose. Nutera intambwe imwe gusa Yesu we,atera 99 agusanganira. Byose bishobokera uwizera- Abaheburayo 11:8

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza