Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » MENYA N’IBI » Uko wazana impinduka mu buzima bwawe
Uko wazana impinduka mu buzima bwawe

“Niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n’ukuri ko muri Yesu.” Abefeso 4:21.

Igihe cyose impinduka iravuna,hari abagera ku mpinduka bayirwaniye,abandi bagafashwa n’abandi ariko ibanga ryo guhinduka nyako ntabwo bisaba imbaraga nyinshi ahubwo bisaba kumenya no kuba mu kuri. Ugomba kwimenya byimbitse ukanamenya imiterere yawe nyayo.

Nta kintu na kimwe kizahinduka mu buzima bwawe kugeza igihe uzamenya ukuri kuri wowe,intege nke zawe,ibyo ushoboye,ejo hashize hawe n’ejo hazaza hawe.

Igihe cyose umaze kwimenya no kumenya neza ukuri nabwo nta kizahinduka igihe cyose utubakiye ku kuri kubonerwa muri Kristo Yesu.Bibiliya itwereka ko Yesu ari we nzira n’UKURI….” Yesu aramubwira ati “Ni jye nzira n’ukuri n’ubugingo: nta wujya kwa Data ntamujyanye”.Yohana 14:6. Yesu yakomeje gushimangira ko umuntu udafite ukuri muri we nta mpinduka ashobora kugira,niko guterura aravuga ati” Uwo Mwuka w’ukuri naza azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva ni byo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho.Yohana 16:13.

Bibiliya itubwira ko ukuri ariko kubatura,kandi guhinduka ku muntu kugatangirira ku kuri,bivuga ngo impinduka yose iva kuri Yesu. None se ukuri ni nde? Yesu Kristo niwe kuri kuko yavuze ngo azahora akubwira ukuri,ijambo rye rihora ari ukuri. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo” Ibyanditswe byera byose byahumetswe n’Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya, no kumuhanira gukiranukakugira ngo umuntu w’Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. 2 Timoteyo 3:16-17.

Niyo mpamvu ukwiye kugira umwanya wo gusoma ijambo no kwihererana n’Imana kugira ngo ubashe kumenya ukuri neza kuko nta cyahindura ubugingo n’ubuzima bwawe igihe cyose waba utari wamenya ukuri ariko kumenya Yesu Kristo,numenya ukuri ugakora ibyo kugutegeka byose uzagira impinduka nyayo mu buzima n’ubugingo bwawe.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza