Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Urahirwa niba uri umukene mu mutima
Urahirwa niba uri umukene mu mutima

‘Hahirwa abakene mu mitima yabo, Kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo.’ Matayo 5:3

Inkuru twabateguriye uy’umunsi igamije gukura urujijo mu bantu, abenshi bibaza ko guhirwa ari ugutunga ukagira ubutunzi buhambaye hano mu isi, nyamara burya si byo nubwo nabwo bukenewe ariko hari uguhirwa kurusha imbaraga ubutunzi. Uko guhirwa Bibiliya ijambo ry’ukuri ry’Imana, ritubwiye ko guhirwa nyako ari ukuba umukene mu mutima kugira ngo uzaronke ubwami bw’Imana.

Kuba umukene mu mutima Bibiliya itubwiye bishatse gusobanura kuba umukene mu gukora ibibi kandi igihe ufite n’ubutunzi ntube imbata yabwo ngo ubugire ikigirwamana muri wowe kuko witeka Imana yawe ni Imana ifuha. Aguha ubutunzi kugira ngo ubukoreshe mu nshingano yaguhaye ku isi kandi mu buryo bumwubahishije ariko iyo ubukoresheje mu buryo butaboneye, butamwubahishije, nta mahoro nta no guhirwa bizaza mu nzira yawe kuko ubwami bw’Imana buzaba buri kure yawe. Ese byaba bimaze iki gutunga ugatunganirwa ariko ukazabura ubugingo?.

Kugira ubutunzi bwinshi, bituma wubahwa na benshi hano ku isi, ariko gukorera Imana bituma urushaho gutumbira ibyo mu ijuru.

Ukeneye guharanira kuba umutunzi mu by’Imana, ukaba umutunzi w’ingeso nziza, gukiranuka no kubaha Imana. Abahiriwe baharanira kuba abakene mu gukora ibyaha ahubwo bakaba abakire mu gukora ibyiza, iki nicyo gihe cyo gutera intambwe yerekeza mu bahiriwe maze ugahora ukora ibyiza kuko aribwo ubwami bw’Imana buzaba ubwawe.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza